بازی سودوکومرتب سازی براساس

بازی سودکو رقمهای درست در جاهای مرتبوط به خودش قرار دهید...

(بازی: 2,323)

یک بازی برای علاقمندان جدول سودوکو! با 4 سطح سختی. سودوکو...

(بازی: 1,816)

بازی سودوکو استفاده از ماوس برای تکمیل این سودوکو ، و کسا...

(بازی: 1,422)

توجه:عدد ها را با صفحه کلید وارد کنید،در بازی سودکو باید ...

(بازی: 1,592)

دستو عمل: سودوکو یک بازی ژاپنی و به معنی اعداد غیر تکراری...

(بازی: 1,643)

بازی سودوکو قانون اول: در هر سطر جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون ...

(بازی: 3,233)

مرتب سازی براساس

کلمات کلیدی