بازی چند نفره : پنالتي


توضیحات بازی

اگر برای اولین میخواهید بازی کنید،اجرای بازی اندکی طول خواهد کشید

چون عده ای از دوستان بلد نیستند که به صورت دو نفره بازی کنند بهتون میگم تا بتونید راحت بازی کنید:

ابتدا وارد بازی شوید ، روی اسم کسی که میخواید باهاش بازی کنید کلیک کنید. بعد یک میز ساخته میشه که شما و نفر مورد نظر دور اون هستید ، بعد از آمادگی ، روی میز کلیک کنید تا بازی شروع بشه. اگر هم وارد بازی شدید و دیدی که طرف مقابل یک میز ساخته شما روی میز کلیک کنید تا طرف مقابل بعد از آمادگی بازی رو شروع کنه.


کلمات کلیدی