نتایج :

این بازی یک بازی فکری بسیار جالب و سخت میباشد. در تمام بازی روی رن...

(بازی: 4,671)

برای گرفتن امتیاز 3 گل مشابه را کنار هم قرار دهید.......

(بازی: 6,313)

این بازی جالب جلاد هست ولی بدون دار زدن. کمات را حدس بزنید تا به م...

(بازی: 5,917)

هدف این بازی از بین بردن تمام توپ ها و باز کردن فضا برای جاگیری توپ...

(بازی: 2,757)

حدس بزنید که کدام موش الماس را گرفته ، سازمان دیده بان را برای آن ز...

(بازی: 2,224)

سعی کنید شکل های شبیه هم را پیدا کنید تا شکل کامل شود......

(بازی: 3,226)

تمام توپ های زرد را به نفع خود از صفحه خارج کنید......

(بازی: 2,679)

بازی فکری زیبایست که مرحله های سخت و آسان بسیاری دارد ......

(بازی: 2,367)

بازی دخترانه ناخن سبک،ناخن ها ...

(بازی: 8,951)

اضافه کردن مانند دیوانه، بر روی مربع کلیک کنید برای اضافه کردن اعدا...

(بازی: 3,191)

راهنمایی:در پایین صفحه معادله ای برای شما قرار داده شده شما باید از...

(بازی: 2,400)

راهنمایی: یک معادله در پایین قرار دارد شما باید اعداد جدول را طوری ...

(بازی: 2,596)

یاد بگیرید چگونه به منظور معادلات از کمترین به بیشترین با این بازی ...

(بازی: 1,891)

راهنمایی: از بین بادکنکها ،بادکنکی که کسر کوچکتری نشان داده را با م...

(بازی: 3,072)

راهنمایی: تعداد کفش ها را حساب کنید و حاصل آن را از پایین انتخاب کن...

(بازی: 2,875)

راهنمایی: ساعتی که کنار موس قرار دارد را از بین ساعت ها انتخاب کنید...

(بازی: 2,358)

بازی ریاضی جمع کردن اعداد یاد بگیرید چگونه برای اضافه کردن راه سرگ...

(بازی: 2,401)

یاد بگیرید چگونه برای مقایسه معادلات - با استفاده از بیشتر از، کمتر...

(بازی: 2,940)

راهنمایی:دوتا مربع را طوری انتخاب کنید که اعداد اعشاری با اعداد صحی...

(بازی: 3,134)

راهنمایی:در مربع هایی که وجود دارد دو مربعی که جوابشان یکی است را ا...

(بازی: 2,677)

راهنمایی: کسر هایی که نشان داده شده هر کدام که با هم برابر است را ب...

(بازی: 2,724)

تطبیق بازی - مطابقت با تصویری از کسر به کسری....

(بازی: 2,559)

بازی فکری راهنمایی: دو خانه ای...

(بازی: 1,748)

راهنمایی: کسر ها را به خانه هایی که حاصل مشابه دارند متصل کنید......

(بازی: 3,405)

یاد بگیرید چگونه به ضرب راه سرگرم کننده با تقسیم عددی بر مضرب دیوان...

(بازی: 2,635)

راهنمایی : شما در این بازی آنلاین باید از بین اعداد روی بادکنکها ع...

(بازی: 2,515)

راهنمایی: بادکنکی که حاصل ضرب آن کمتر میشود را ابتدا با سوزن حذف کن...

(بازی: 3,466)

راهنمایی: در پایین یک عدد برای شما نمایش داده شده با موس اعدد جواب ...

(بازی: 3,706)

راهنمایی: جواب معادله ای را که به شما نشون داده شده را در کوتاه تری...

(بازی: 4,107)

راهنمایی: در معدله ای که نشان داده شده یکی از نمادهای ریاضی جمع ، ض...

(بازی: 4,042)

مرتب سازی براساس

کلمات کلیدی