نتایج :

این بازی یک بازی فکری بسیار جالب و سخت میباشد. در تمام بازی روی رن...

(بازی: 5,062)

برای گرفتن امتیاز 3 گل مشابه را کنار هم قرار دهید.......

(بازی: 6,854)

این بازی جالب جلاد هست ولی بدون دار زدن. کمات را حدس بزنید تا به م...

(بازی: 6,536)

هدف این بازی از بین بردن تمام توپ ها و باز کردن فضا برای جاگیری توپ...

(بازی: 2,958)

حدس بزنید که کدام موش الماس را گرفته ، سازمان دیده بان را برای آن ز...

(بازی: 2,414)

سعی کنید شکل های شبیه هم را پیدا کنید تا شکل کامل شود......

(بازی: 3,345)

تمام توپ های زرد را به نفع خود از صفحه خارج کنید......

(بازی: 2,873)

بازی فکری زیبایست که مرحله های سخت و آسان بسیاری دارد ......

(بازی: 2,439)

بازی دخترانه ناخن سبک،ناخن ها ...

(بازی: 9,378)

اضافه کردن مانند دیوانه، بر روی مربع کلیک کنید برای اضافه کردن اعدا...

(بازی: 3,321)

راهنمایی:در پایین صفحه معادله ای برای شما قرار داده شده شما باید از...

(بازی: 2,584)

راهنمایی: یک معادله در پایین قرار دارد شما باید اعداد جدول را طوری ...

(بازی: 2,776)

یاد بگیرید چگونه به منظور معادلات از کمترین به بیشترین با این بازی ...

(بازی: 2,052)

راهنمایی: از بین بادکنکها ،بادکنکی که کسر کوچکتری نشان داده را با م...

(بازی: 3,274)

راهنمایی: تعداد کفش ها را حساب کنید و حاصل آن را از پایین انتخاب کن...

(بازی: 3,064)

راهنمایی: ساعتی که کنار موس قرار دارد را از بین ساعت ها انتخاب کنید...

(بازی: 2,534)

بازی ریاضی جمع کردن اعداد یاد بگیرید چگونه برای اضافه کردن راه سرگ...

(بازی: 2,578)

یاد بگیرید چگونه برای مقایسه معادلات - با استفاده از بیشتر از، کمتر...

(بازی: 3,221)

راهنمایی:دوتا مربع را طوری انتخاب کنید که اعداد اعشاری با اعداد صحی...

(بازی: 3,458)

راهنمایی:در مربع هایی که وجود دارد دو مربعی که جوابشان یکی است را ا...

(بازی: 2,970)

راهنمایی: کسر هایی که نشان داده شده هر کدام که با هم برابر است را ب...

(بازی: 2,977)

تطبیق بازی - مطابقت با تصویری از کسر به کسری....

(بازی: 2,766)

بازی فکری راهنمایی: دو خانه ای...

(بازی: 1,855)

راهنمایی: کسر ها را به خانه هایی که حاصل مشابه دارند متصل کنید......

(بازی: 3,725)

یاد بگیرید چگونه به ضرب راه سرگرم کننده با تقسیم عددی بر مضرب دیوان...

(بازی: 2,832)

راهنمایی : شما در این بازی آنلاین باید از بین اعداد روی بادکنکها ع...

(بازی: 2,666)

راهنمایی: بادکنکی که حاصل ضرب آن کمتر میشود را ابتدا با سوزن حذف کن...

(بازی: 3,730)

راهنمایی: در پایین یک عدد برای شما نمایش داده شده با موس اعدد جواب ...

(بازی: 3,978)

راهنمایی: جواب معادله ای را که به شما نشون داده شده را در کوتاه تری...

(بازی: 4,388)

راهنمایی: در معدله ای که نشان داده شده یکی از نمادهای ریاضی جمع ، ض...

(بازی: 4,331)

مرتب سازی براساس

کلمات کلیدی