نتایج :

این بازی یک بازی فکری بسیار جالب و سخت میباشد. در تمام بازی روی رن...

(بازی: 5,055)

برای گرفتن امتیاز 3 گل مشابه را کنار هم قرار دهید.......

(بازی: 6,842)

حل پازل به همان سرعتی که شما می توانید

(بازی: 5,796)

هدف این بازی از بین بردن تمام توپ ها و باز کردن فضا برای جاگیری توپ...

(بازی: 2,956)

حدس بزنید که کدام موش الماس را گرفته ، سازمان دیده بان را برای آن ز...

(بازی: 2,412)

سعی کنید شکل های شبیه هم را پیدا کنید تا شکل کامل شود......

(بازی: 3,345)

ساخت یک خط راه آهن با این ابزار ها

(بازی: 2,525)

شما باید از جان پناه انسان ها از زمان اختراع کامیوتر دفاع کنید......

(بازی: 2,478)

تمام توپ های زرد را به نفع خود از صفحه خارج کنید......

(بازی: 2,868)

شما باتوجه به لیست خرید محصولات را در جای مربوط قرار دهید قبل از ...

(بازی: 4,288)

بازی فکری زیبایست که مرحله های سخت و آسان بسیاری دارد ......

(بازی: 2,438)

اضافه کردن مانند دیوانه، بر روی مربع کلیک کنید برای اضافه کردن اعدا...

(بازی: 3,315)

راهنمایی:در پایین صفحه معادله ای برای شما قرار داده شده شما باید از...

(بازی: 2,580)

راهنمایی: یک معادله در پایین قرار دارد شما باید اعداد جدول را طوری ...

(بازی: 2,773)

یاد بگیرید چگونه به منظور معادلات از کمترین به بیشترین با این بازی ...

(بازی: 2,048)

راهنمایی: از بین بادکنکها ،بادکنکی که کسر کوچکتری نشان داده را با م...

(بازی: 3,269)

راهنمایی: تعداد کفش ها را حساب کنید و حاصل آن را از پایین انتخاب کن...

(بازی: 3,057)

راهنمایی: ساعتی که کنار موس قرار دارد را از بین ساعت ها انتخاب کنید...

(بازی: 2,531)

بازی ریاضی جمع کردن اعداد یاد بگیرید چگونه برای اضافه کردن راه سرگ...

(بازی: 2,575)

یاد بگیرید چگونه برای مقایسه معادلات - با استفاده از بیشتر از، کمتر...

(بازی: 3,210)

راهنمایی:دوتا مربع را طوری انتخاب کنید که اعداد اعشاری با اعداد صحی...

(بازی: 3,453)

راهنمایی:در مربع هایی که وجود دارد دو مربعی که جوابشان یکی است را ا...

(بازی: 2,963)

راهنمایی: کسر هایی که نشان داده شده هر کدام که با هم برابر است را ب...

(بازی: 2,971)

تطبیق بازی - مطابقت با تصویری از کسر به کسری....

(بازی: 2,762)

بازی فکری راهنمایی: دو خانه ای...

(بازی: 1,853)

راهنمایی: کسر ها را به خانه هایی که حاصل مشابه دارند متصل کنید......

(بازی: 3,715)

یاد بگیرید چگونه به ضرب راه سرگرم کننده با تقسیم عددی بر مضرب دیوان...

(بازی: 2,827)

راهنمایی : شما در این بازی آنلاین باید از بین اعداد روی بادکنکها ع...

(بازی: 2,663)

راهنمایی: بادکنکی که حاصل ضرب آن کمتر میشود را ابتدا با سوزن حذف کن...

(بازی: 3,723)

راهنمایی: در پایین یک عدد برای شما نمایش داده شده با موس اعدد جواب ...

(بازی: 3,971)

مرتب سازی براساس

کلمات کلیدی